طراحی سایت gpsports

طراحی سایت gpsports.ir وابسته به گروه آرمان رویان به تازگی به دست گراند سایت به اتمام رسیده است.

با توجه به نیاز این شرکت، سرعت ارائه این وبسایت تنها یک روز بوده است که البته با زیبایی فراوان ارائه شد و مورد پسند آرمان رویان قرار گرفت.

CMS این سایت وردپرس می باشد و گراند سایت صرفاً کار طراحی گرافیکی سایت و راه اندازی CMS را به عهده داشته است.

می توانید سایت را در آدرس زیر مشاهده نمایید:

www.gpsports.ir

facebook