طراحی سایت شرکت قدر

طراحی سایت  قدر با توجه به نیاز این شرکت برای معرفی شرکت و محصولات و در دسترس قرار دادن اخبار شرکت انجام گردید.

در طراحی سایت این شرکت موارد زیر لحاظ گردیده است.

- معرفی شرکت

- معرفی محصولات

- خرید آنلاین

- سبد خرید

- بخش اخبار و مقالات

- ثبت نام کاربر

- پانل کاربری شامل تغییر اطلاعات پروفایل و مشاهده خرید ها

- پانل مدیریت شامل افزودن اخبار و مقالات / محصولات / مشاهده درخواست های خرید / افزودن فاکتور نهایی خرید برای مشتری

در طراحی سایت قدر از طراحی فلت و آخرین تکنولوژی های طراحی سایت نیز استفاده شده است.

این سایت از طریق آدرس زیر قابل مشاهده است:

www.gadr-mfg.com

 

 

facebook