طراحی سایت ایرسا کلوپ / فاز 2

طراحی سایت ایرسا از ابتدا قرار بود طی سه فاز انجام شود که فاز دوم هم به تازگی با اتمام رسید.

طراحی این فاز از سایت شامل امکانات زیر می شود.

- ثبت نام آنلاین در باشگاه

- پرداخت آنلاین شهریه

- دریافت کدپیگیری

- مشاهده لیست ثبت نام شدگان

- مشاهده پرداخت های موفق و نا موفق

- مشاهده لیست کسانی که ثبت نام آن ها تأیید شده است.

در فاز سوم طراحی سایت،  امکانات فروشگاهی نیز به این سایت اضافه خواهد شد.

ایرسا از آدرس ذیل قابل مشاهده می باشد:

www.irsaclub.com

 

facebook