قابلیت گروهبندی در ماژول اخبار

بر اساس یک نیاز، گراند سایت تصمیم گرفت که به ماژول اخبار و مقالات خود بخشی تحت عنوان گروهبندی اضافه نماید، این بخش داری دو قابلیت اصلی می باشد:

 - تعیین گروه اصلی خبر / مقاله

 - افزودن گروه های فرعی به مقاله

بخش گروه اصلی از هم اکنون در پروژه های مورد نیاز قابل استفاده می باشد، همچنین بخش گروه های فرعی در آینده با یک ماژول برای مشاهده گروه های خبر، اضافه خواهد گردید.

 

 Write a comment ...
ارسال نظر
انصراف
facebook