کارگاه یکروزه اسکرام

چارچوب یا فرایند مدل اسکرام یک چارچوب تکرارپذیر و افزایشی برای کنترل پروژه (مدیریت نرم‌افزار) است که معمولاً در زیر شاخه مدل فرایند تولید نرم‌افزار چابک و سریع است؛ و یک نوع مدل تولید نرم‌افزار در مهندسی نرم‌افزار بحساب می‌رود.

اسکرام یک چارچوب تولید نرم‌افزار از سری روشهای تفکر چابک (Agile) می‌باشد.

از ابتدای سال 96 گراندسایت اقدام به برگزاری دوره های آموزش در قالب کلاس های دو تا چهار نفره برای سازمان ها کرده است.

 

جهت درخواست برگزاری دوره برای سازمان خود با ایمیل edu2@grandsiteco.com تماس حاصل فرمایید.

facebook