محتوا پادشاه است

یک اصل مهم سئو می گوید که: «محتوا پادشاه است».

چرایی این امر کاملاً روشن است، شما در نظر بگیرید که مردم در موتورهای جستجو چه کاری انجام می دهند؟ مردم وارد سایتی مثل گوگل می شوند و یک کلمه یا عبارت را جستجو می کنند، حتی تصاویر هم با عبارت جستجو می شوند (البته اگر سیستم جدید جستجوی تصویر گوگل را بر اساس هوش مصنوعی و آپلود تصویر است را نادیده بگیریم)، در واقع اگر وبسایتی محتوای متنی نداشته باشد، اصلاً در موتورهای جستجو پیدا نمی شود. تمام علم سئو برای این است محتوای سایت را نمایش دهد.

محتوا پادشاه است

اما افزودن محتوا به سایت ها به همین سادگی ها هم نیست، در واقع آنچه برای گوگل و سایر موتورهای جستجو، بیشتر اهمیت دارد، محتوای متنی منحصر به فرد است، یعنی متنی که تولید خود شما باشد، متنی است که امتیاز به سزایی برای موتورهای جستحو دارد.

شما در نظر بگیرید که متنی را که شما به زحمت و اندیشه و تفکر به وبسایت خود اضافه کرده اید را شخص یا وبسایت دیگری به سرقت ببرد، چه حالی پیدا خواهید کرد؟ چه انتظاری از موتورهای جستجو دارید؟ مسلماً انتظار دارید که موتور جستجو وبسایت خاطی را جریمه بسیار سنگین کند. خب موتورهای جستجو هم همین کار را می کنند، حالا اگر جریمه سنگین نباشد، در عوض کپی متن باعث می شود شما ارزش بیشتری برای موتور جستجو پیدا کنید، چون شما خالق اثر هستید.

هر چه تعداد متن های منحصر به فرد شما بیشتر باشد، رتبه سئوی شما نیز بیشتر است. البته باید این نکته را نیز در بگیرید که این رتبه ها همیشه به سرعت اعمال نمی شود و در واقع باید در تولید محتوا ثابت قدم باشید، شاید گاهی یکسال یا بیشتر.

اما باور کنید که جمله «محتوا پادشاه است» یک جمله واقعی و کاملاً تأثیر گذار است، و همانطور که در مطلب سئو گفتیم، این جمله یکی از دو رکن اصلی سئو می باشد.

facebook